Her finn du tevlingsreglementet for Landskappleiken, Landsfestivalen og andre kappleikar i regi av FolkOrg.

Kappleik er den vanlege nemninga på ei tevling innanfor norsk folkemusikk og dans. Kappleikane fungerer som møteplass, vurderingsarena og utvekslingsarena for spelemenn, dansarar og andre folkemusikarar.

Det er FolkOrg som eig kappleikssystemet og som fastset reglementet for kappleikane.

Tevlingsreglementet revidert november 2022