Bli kjent med norsk folkemusikk! På Slåttifysida finn du spelelister med norsk folkemusikk - både tradisjonell og nyskapande!

Slåttify

Heidersmedlemmer i FolkOrg

FOLKARR er ein kalender på facebook som samlar alle folkemusikk- og folkedansarrangement i Norge som har laga arrangement på facebook. Hugs å melde inn arrangement til sida. Det er ikkje FolkOrg som driftar denne kalendaren.

FOLKARR

Skjer det noko spanande i ditt lokallag? Skal de arrangere noko, har de vært tur eller har du ei fin historie frå ditt lokallag? Tips oss gjerne - send ei melding til info@folkorg.no!