FolkLeiarUng – eit nytt treårig prosjekt for folkemusikarar mellom 15-23 år. Ein sjeldan sjanse for spelemannslag som ynskjer å gje dei eldste ungdommane sine eit inspirerande og utviklande tilbod.

FolkLeiarUng er eit prosjekt for folkemusikarar frå 15-23 år som ynskjer å utforske rolla som musikalsk leiar. Ei helg i halvåret samlast deltakarane med instruktørane Vegar Vårdal og Kristoffer Kleiveland. Prosjektet siktar på å gi deltakarane fagleg og musikalsk utvikling kor musikalsk leiing står i fokus. FolkLeiarUng går over tre år med oppstart hausten 2021. Deltakarane melder seg på for eitt år om gongen.   

 

Kva inneber FolkLeiarUng for deg som deltakar? 

Som deltakar i dette prosjektet vil du bli kjent med folkemusikarar frå alle kantar av landet. Du vil bli ein del av eit miljø for unge musikalske leiarar, og ikkje minst får du oppfølging gjennom året av Vegar og Kristoffer. På samlingshelgene vil deltakarane få fordjupe seg i alle dei ulike delane ved å vere musikalsk leiar. Nokon døme på dette kan vere: Korleis lære bort ein slått? Skal den arrangerast? Korleis leier du ein gjeng som spelar heilt ulikt og med ulike kunnskapar om instrumentet? Samlingane vil halde eit høgt fagleg og musikalsk nivå. Vi søker deltakarar som er nysgjerrige på å lære meir om rolla som musikalsk leiar og som ønsker å ta med erfaringane frå dette prosjektet vidare inn i noverande og framtidige spelemannslag. 

Er du ikkje tilknytt eit særskild spelemannslag? Kontakt FolkOrg, så hjelper vi deg med å finne eit nærliggande lag. 

Vi ønsker eit mangfald av instrument blant deltakarane. Alt frå fele og hardingfele til toradar og trekkspel, langeleik, vokal, bass og gitar og så vidare. 

 

Instruktørane Vegar Vårdal og Kristoffer Kleiveland

 

 

Søknadsfrist: Søknadsfristen i år har gått ut. Søknadsfristen for skuleåret 2022/2023 kjem til våren.

Kva inneber FolkLeiarUng for spelemannslaga?  

Prosjektet er meint å vere eit bidrag til spelemannslaga i form av å gi dei eldre ungdommane eit tilbod som kan auke motivasjonen til å halde fram med spelinga og aktiviteten i laga.  

Instruktørane Vegar og Kristoffer kjem til å vere i kontakt med både deltakarane og spelemannslaga i forkant og mellom samlingane. På den måten blir spelemannslaga informerte om kva deltakarane har jobba med, og korleis dei best kan følgje opp medlemmane sine fram til neste samling.  

Deltakaravgift 

Spelemannslaga betaler 500 kr per deltakar frå sitt lag. Summen gjeld for heile skuleåret og inkluderer to kurshelger med overnatting og mat for deltakarane, samt oppfølging av spelemannslaga og deltakarane mellom samlingane. Vi oppmodar også spelemannslaga å dekke reiseutgifter til sine medlemmer.  

Søknad 

Søknadsskjema for skuleåret 2022/2023 blir lagt ut på våre nettsider til våren. Søknaden gjeld for eit skuleår om gongen og etterspør informasjon frå både deltakar og spelemannslag. Prosjektet har eit maksantal på 14 deltakarar, og søkarane får svar i løpet av sommaren.   

 

Har du spørsmål? Ta kontakt med Sina Myhr:
sina@folkorg.no, tlf. 95442592 

  

Prosjektet er eit samarbeid mellom FolkOrg og Dextra Musica. 

 

 

Presentasjon av instruktørane 

Vegar Vårdal 

Vegar er ein allsidig folkemusikar og folkedansar med lang fartstid som både utøvar, komponist og pedagog. Han spelar fele og hardingfele, bur i Vågå og har heile Norge og verden som arbeidsplass. I 2020 fekk han Hilmarprisen og vart også kåra til Årets Folkemusikar. Han var leiar for Vågå Spelmannslag i åra 2014-2017, og har leia fleire rekrutteringsprosjekt for Noregs Ungdomslag og FolkOrg. Vegar brenn for mangfald i det norske folkemusikkmiljøet.  

 

Kristoffer Kleiveland 

Kristoffer spelar toradar og er ein ettertrakta musikar og pedagogHan kan vise til heile fem sigrar i durspel senior på landskappleik og landsfestival og tek for tida master i utøvande folkemusikk ved Ole Bull Akademiet. Kristoffer bur på Osterøy kor han mellom anna er leiar for Osterøybelgen og jobbar aktivt med rekrutteringsarbeid gjennom kulturskulen og OsterFolkKristoffer brenn for eit inkluderande og aktivt folkemusikkmiljø for folk i alle aldrar.