Oversikt over tilskotordningar som FolkOrg forvaltar.

Norsk Folkemusikkfond

FolkOrg og NRK bidreg til Norsk folkemusikkfond. Pengane går til mange viktige tiltak innanfor det norske folkemusikkmiljøet, og løyvingar frå fondet kan bli gitt til enkeltpersonar, grupper, spel- og dansarlag o.l.

> LES MEIR OM NORSK FOLKEMUSIKKFOND HER

 

Frifond

FolkOrg deler ut Frifond-midler til lokallaga i organisasjonen. Det er to Frifond-ordningar som kan vere aktuelle for lokallaga i FolkOrg, Frifond organisasjon og Frifond musikk.

> LES MEIR OM FRIFOND HER

 

Rekrutteringsstøtte

FolkOrg lanserte hausten 2013 ei ny stønadsordning som støtter særskilde rekrutteringstiltak i spel- og dansarlag.

> LES MEIR OM REKRUTTERINGSSTØTTA HER

 

Momskompensasjon

Lokal- og områdelag som er medlem i FolkOrg søkjer momskompensasjon gjennom FolkOrg.

> LES MEIR OM MOMSKOMPENSASJON HER