Forslag på priskandidater til prisen sendes komiteen for Egil Storbekkens Musikkpris innen 1. juni 2021.

Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken.

I 2021 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

Prisen er på kr 25.000,-, samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen

– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Tidligere prisvinnere:
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen / Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal / Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Bergen/Fredrikstad

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. juni 2021. Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner via mail til: j.simenstad@icloud.com

Prisen deles ut i juli i Tolga.

Jørn Simenstad
For ESM 2021 / Norsk Lur- og Bukkehornlag