Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken. Frist for å nominere kandidater er 1. mai 2019

Prisen ble utformet i 2006 i et samarbeid mellom Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag, NOPA, Tolga-Os Sparebank og familien Storbekken. I 2018 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Tolga kommune, Norsk lur- og bukkehornlag og familien Storbekken.

Prisen er på kr 25.000,-, samt et kunstverk, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet.

Prisen kan gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen:

– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen deles ut i juli i under Olsok i Tolga.

Forslag på priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. Mai 2019.

Komiteen foretrekker begrunnede nominasjoner tilsendt på epost: simen @ lindberg.no

For mer informasjon, ta kontakt med:
Jørn Simenstad – simen @ lindberg.no


Foto: Astrid Gynild

Tidligere prisvinnere:
2006: Geir Egil Larsen, Verdal
2007: Leif Løchen, Vågå 
2008: Magnar Storbækken, Tolga
2009: Steinar Ofsdal, Oslo
2010: Atle Lien Jenssen, Hamar
2011: Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012: Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013: Instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014: Eilif Gundersen, Ål
2015: Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016: Sverre Jensen, Oslo
2017: Bjørn Aksdal, Trondheim
2018: Hildegunn Øiseth, Kongsvinger / Trondheim