FolkOrg si stønadsordning til særskilde rekrutteringstiltak i spel- og dansarlag har søknadsfrist 10. mai.

Den totale stønadspotten for ordninga er på 100 000 kr.


Kven kan søkje?

Lokal- og områdelag som er medlem i FolkOrg, eller andre som arbeider aktivt for rekruttering til laga. Det kan ikkje søkjast stønad til prosjekt som er avslutta.

 

Rapport skal sendast inn når tiltaket er avslutta, seinast 1. mai 2021. For dei som fekk stønad i 2019 skal rapporten sendast inn innan 1. mai 2020. Rapporten skal kort omtale:

  • Korleis tiltaket vart gjennomført
  • Resultatet av tiltaket

 

Har du spørsmål?
Ta kontakt med Sina Myhr, sina@folkorg.no tlf: 95 44 25 92

 

NB!
Dette er ikkje gåvemidlane frå Dextra Musica til større rekrutteringsprosjekt. Les meir om den her.

 

Søk rekrutteringsstønad frå FolkOrg - 2020

Søknadsrunde 2020
    Vi treng å behalde søkjars kontaktinformasjon så lenge rektutteringsprosjektet varar. Vi har denne informasjonen lagra i vårt system, vi deler ikkje denne kontaktinformasjonen med nokon. Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjon vert lagra så ta kontakt med Sina Myhr i FolkOrg.
  • Beskriv gjerne med særskilt fokus på korleis prosjektet vil fremje rekruttering til lokallaga.
  • Budsjett for prosjektet