FolkOrg søkjer lokal arrangør av Landskappleiken 2026. Søknadsfristen er 27.oktober.

FolkOrg søkjer lokal arrangør for Landskappleiken i 2026!

Det er behov for at både nye og tidlegare arrangørar søkjer om å arrangere Landskappleiken.

Å skipe til store arrangement kan vere både spennande og inspirerande. Det kan styrke fellesskapet, nye medlemmer blir rekruttert gjennom dugnadsjobbing, og det kan gi økonomiske musklar til å drive godt og aktivt lagsarbeid.

Under finn du oversikt over kor dei kommande arrangementa skal vere:

Landsfestivalen i gammaldansmusikk:
2023 – Førde. Arrangør er Indre Sunnfjord spelemannslag.
2024 – Vestnes. Arrangør er Møre og Romsdal folkemusikklag.
2025 – Oppdal. Arrangør er Oppdal Spell- og dansarlag.
2026 – Vågå. Arrangør er Vågå Trekkspelklubb.

Landskappleiken:
2023 – Lom. Arrangør er Lom spel- og dansarlag.
2024 – Gol. Arrangørar er Gol spel og dansarlag.
2025 – Eidfjord. Arrangør er Hardanger spelemannslag

Kva må til?

Landskappleiken:

  • Tidspunkt: veke 26
  • Helst 3 arenaer i rett storleik i nær avstand (inntil 1 km i mellom)
  • Hovudarena med om lag denne kapasiteten: 1200 sitteplassar. Arena nummer 2 må ha plass til minimum 300 sitteplassar. Arena 3 kan vere mindre enn arena 2.
  • ca. 20-25 øvingsrom (skule i nærleiken av arena). I tillegg skal det vere 2-3 finstemmingsrom tilgjengeleg nær scena.
  • Overnattingstilbod i ulike prisklassar: gjerne hotell, camping, motell, privat innkvartering, skuleovernatting

Søknaden må innehalde følgande punkt:

  • Informasjon om laget eller laga som står bak søknaden.
  • Bakgrunnen for søknaden.
  • Gjer greie for overnattingskapasitet, tevlingsarenaer med øvingsrom og bemannings- og dugnadskapasitet.
  • Det må leggast ved eit styrevedtak som er gjort i søkjarlaget/søkjarlaga angåande å søke om arrangementet, med underskrift av styreleiaren.

Søknader som dokumenterer at kommune og næringsliv stiller seg bak søknaden, og at dei blir aktive, gode støttespelarar økonomisk og/eller på anna vis, vert prioriterte.

Søknadsfristen er 27.oktober.
Interesserte kan på førehand ta kontakt med FolkOrg sentralt for meir informasjon.

Søknad kan sendast på e-post til sina@folkorg.no eller i posten til:

FolkOrg v/ Sina Myhr
Møllergata 39
0179 Oslo

Foto: Thomas Westling