Det er nå mulig for studenter og musikere å søke om å låne instrumenter fra Dextra Musica sin nye folkemusikksamling. FRIST for å søke er 8. SEPTEMBER!

Dextra Musica har de siste ti årene bygget opp en av verdens fremste strykeinstrumentsamlinger til utlån for norske musikere.De neste fem årene satses det nå i samarbeid med folkemusikkfeltet på å bygge opp en samling av historiske og nybygde folkemusikk-instrumenter. Målsetningen med arbeidet er å bidra til å ivareta norsk kulturarv og tilby instrumenter av god kvalitet til fremragende og etablerte folkemusikere. Alle musikere som låner instrumenter bidrar til gjengjeld i prosjekter med barn og unge​​.

Er du interessert? 
Fyll ut dette søknadsskjemaet: https://www.sparebankstiftelsen.no/no/utlan-av-instrument innen 8. september. 

Prøvespill blir lørdag 16. september på Sentralen i Øvre Slottsgate 3.