Her finn du linkar til tevlingsresultat frå nasjonale og lokale tevlingar i FolkOrg og lokallaga. Resultata ligg ute som pdf-filer eller med lenke til resultat.folkorg.no. Kappleiksarrangørar kan sende inn resultat til info@folkorg.no

Klikk på namnet på kappleiken for å få fram resultatlista, lista kjem fram i nytt vindauge/fane. Er det ei pdf-fil vert fila lasta ned på maskina di.