Vårt Heidersmedlem Sven Nyhus har gått bort.

Sven Nyhus har gjennom sitt livslange engasjement vore ein bauta og foregangsmann for folkemusikken, mellom anna som første professor i folkemusikk ved NMH og som leiar for folkemusikkavdelinga i NRK gjennom mange år.

Gjennom sitt virke som utøvar, komponist, innsamlar, formidlar og pedagog har han vore ein stor inspirator for alle oss som har eit stort hjarte for tradisjonsmusikken. Våre tankar går til familien.

Vi lyser fred over Sven Nyhus sitt minne.

Styreleiar i FolkOrg, Hilde Reitan

 

 


Sven Nyhus

Foto: Trond Ole Haug