Her finner du statens satser for kostgodtgjørelse (diett) for reiser i inn og utland, satser for kjøregodtgjørelse med mer.

Satsene kan brukes i søknadsskriving og i reiseregninger til oppdragsgivere når du har kjørt egen bil. OBS: Som frilans kan du ikke skrive av faste diettsatser på skatten med mindre du kan argumentere godt for det i selvangivelsen. I all hovedsak er det kvitteringer som gjelder her.

Les mer om regulativet m.m her