I Trysil vert det 1500 deltakingar fordelt på 445 startnummer i løpet av kappleiksdagane.

Her kan du lese startlistene til Landskappleiken 2018

Det er mange av deltakarane som skal delta i fleire klassar. Startlistene er sett opp i tilfeldig rekkjefølgje, men vi har samtidig teke omsyn til dei som skal delta fleire gonger i til dømes lagspel og lagdans, og dei som skal delta i parallelle klassar. 

Meir informasjon om Landskappleiken 2018 finn du på www.landskappleiken.no

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Ingrid Schei Stuhaug:
E-post: ingrid@folkorg.no
Tlf.: 900 16 334

 

                    Foto: Thomas Westling