Vi gratuerar Mari Boine med Heidersprisen som vart delt ut under Spellemannprisutdelinga 2017. Vi gratulerar og Nils Økland band som vinnar av open klasse og Anne Hytta som vinnar av kategorien folkemusikk!

Alle bilda er lånt frå www.spellmann.no
Her kan du sjå alle vinnarar av Spellmannspris 2017