Sommaraktivitetar for born og unge 2019

Her er ei oversikt over sommaraktivitetar for born og unge. Denne oversikta er ikkje utfyllande og vi legg gjerne til fleire aktivitetar i oversikta.

Send innspel til: livannette@folkorg.no