Nettstad med spelelister med norsk folkemusikk.

Slåttify

– spelelister med folkemusikk

Slåttify er ei nettside som inneheld ulike spelelister med norsk folkemusikk, eller musikk folkemusikarar eller andre har latt seg inspirere av eller liknande. På denne sida finn du spelelister frå ulike distrikt, ulike instrument ulike utøvarar og mykje meir. Me inviterer festivalar, arrangørar, musikarar og mange andre til å sette opp sine.

> www.slaattify.no