Veit du om eit lokallag som fortener heider for arbeidet sitt? Nominer din kandidat til Årets lokallag innan 31. mai!

Mange lag fortener heider for sitt arbeid med folkemusikken og folkedansen. Veit du om eit lokallag som gjer ein stor innsats for å halde aktiviteten oppe, eller kanskje til og med gjer noko nyskapande? Då kan du nominere dei til Årets lokallag!

FolkOrg har i dag over 4600 einskildmedlemmer, og dei fleste av desse er knytt opp mot våre 153 mangfaldige lokale spel- og dansarlag og områdelag. Lokallaga er ryggrada i organisasjonen og syner stor aktivitet. FolkOrg ynskjer å løfte fram det gode arbeidet som lokallaga gjer, gjennom mellom anna å dele ut prisen for Årets lokallag.

Styret i FolkOrg avgjer kven som blir Årets lokallag på bakgrunn av innsendte nominasjonar. Dei vel ut tre nominerte til prisen, og ein vinnar. Dei nominerte og vinnaren vert marknadsført gjennom folkorg.no, sosiale media og pressemeldinger. Det er open nominasjon, og lokallaga kan sjølvsagt melde sitt eige kandidatur.

Prisen er ein pengepremie på 20 000 kroner, og vert delt ut sumaren 2022.

Frist for å nominere lag til Årets lokallag er 31. mai.

Prisen for Årets lokallag vart oppretta i 2012, og tidlegare vinnarar av prisen for årets lokallag er:

 • Seljord Spelemannslag for sitt arbeid med rekruttering for folkemusikk og –dans. (2012)
 • Eiker Spelemannslag for sitt arbeid med revitalisering av lokale folkemusikktradisjoner. (2013)
 • Klæbu torader- og danselag for sitt arbeid med å skape ein populær og stabil arena for dansen i møte med folkemusikken lokalt. (2014)
 • Gjøvik spelemannslag, mellom anna for formidling av folkemusikk på eldre folkemusikkinstrument. (2015)
 • Tinn spelemannslag for sitt rekrutteringsarbeid. (2016)
 • Vågå spel- og dansarlag som sterke bidragsytarar til kulturlivet i sin region. (2017)
 • Hardanger spelemannslag for framifrå arbeid for å halde tradisjonane i hevd. (2018)
 • Trysil-Knut Dans og spelmannslag (2019)
 • Setesdal Spelemannslag (2020)
 • Bærum Spellemannslag (2021)

Årets lokallag 2022

 • Gje ei grundig skildring av aktiviteten i laget og kvifor dei vert nominert.
  Vi treng å behalde kontaktinformasjon til den som kjem med forslag gjennom nominasjonsprosessen. Vi har denne informasjonen lagra i vårt system, vi deler ikkje denne kontaktinformasjonen med nokon. Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjon vert lagra så ta kontakt med Solfrid N. Gjeldokk i FolkOrg.