Alle i lag og medlemmer i FOLKORG bør jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne.

Seksuelle overgrep og seksuell trakassering er uforenlig med FOLKORG sine verdier. FOLKORG er en åpen organisasjon hvor deltagelse på tvers av bl.a. kjønn, generasjoner er noe man ser på som verdifullt, og som er viktig å ta vare på. Alle i lag og medlemmer i FOLKORG bør derfor jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære for både barn, unge og voksne.

Voksne må respektere barn og unges personlige rom og ikke overskride grensene for akseptabel oppførsel. Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Med seksuelle overgrep menes å lure eller påtvinge et annet menneske seksualitet som det ikke ønsker, eller er utviklingsmessig i stand til å gi sitt samtykke til.

Her kan du laste ned pdf-fil av Vedtatte retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep som vart vedteke av årsmøtet i FolkOrg i 2013.