FolkOrg si stønadsordning til særskilde rekrutteringstiltak i spel- og dansarlag.

Rekrutteringsstøtte frå FolkOrg
Denne ordninga er for lokal- og områdelag som er medlem i FolkOrg, eller for andre som arbeider aktivt for rekruttering innan folkemusikk og folkedans.

Det kan søkjast om tilskot til prosjekt og tiltak som har fokus på rekruttering og opplæring. Det kan ikkje søkjast stønad til prosjekt som er avslutta.

Den totale potten er på kr. 100 000, og søknadsfristen er i april.