FolkOrg si stønadsordning til rekrutteringstiltak i spel og dansarlag er fordelt. Tildelinga er på tilsaman 100 000 kr.

Gjennom FolkOrg si rekrutteringsstønadsordning vert det årleg delt ut pengar til særskilde rekrutteringstiltak i og til FolkOrg sine lokallag.

I 2022 har det kome inn 18 søknadar, med ein søknadssum på til saman 236 000. Av dei 18 søkjarane fekk 16 søkjarar innvilga søknad, og potten på kr. 100 000 kr vert fordelt slik:

Spelemannslaget i Bergen UL Ervingen: Kr. 6000,- 
Elverum danselag: Kr. 7000,- 
Folkemusikkarkivet i Rogaland: Kr. 8000,- 
Heme Dine: Kr. 6 000,- 
Lom spel- og dansarlag: Kr. 8000,-
Oppdal spel- og dansarlag: Kr. 8000,- 
Rendalen spelemannslag: Kr. 6000,- 
Seljord folkemusikklag: Kr. 7000,- 
Småjondølenes dansarlag: Kr. 6000,- 
Spelemannslaget Fjelljom: Kr. 6000,- 
Spelemannslaget Havella: Kr. 4000,- 
Telemark folkemusikklag: Kr. 8000,-
Trondheim Toradergruppe: Kr. 4000,-
Trysil-Knut Dans og spellmannslag: Kr. 8000,- 
Vestfolk: Kr. 4000,- 
Ålen spell- og danselag: Kr. 4000,-