FolkOrg si stønadsordning til rekrutteringstiltak i spel og dansarlag er fordelt. Tildelinga er på tilsaman 100 000 kr.

Gjennom FolkOrg si rekrutteringsstønadsordning vert det årleg delt ut pengar til særskilde rekrutteringstiltak i og til FolkOrg sine lokallag.

I 2021 har det kome inn 12 søknadar, med ein søknadssum på til saman 118 500. Alle dei 12 søkjarane har fått innvilga søknad, og potten på kr. 100 000 kr vert fordelt slik:

Elverum danselag – kr. 5000,-
Folkemusikkarkivet i Rogalang – kr. 9000,-
Gransherad spel- og dansarlag – kr. 8000,-
Heme Dine – kr. 7000,-
Hugnad UL – kr. 12 000,-
Mukampen spel- og dansarlag – kr. 10 000,-
Nes nasjonale dansarring – kr. 5000,- 
Oppdal spell- og dansarlag – kr. 6000,- 
Seljord folkemusikklag – kr. 5000,-
Telemark folkemusikklag – kr. 10 000,-
Trysil Knut dans og spellmanslag – kr. 13 000,-
Vågå spel- og dansarlag – kr. 10 000,-