Under Folkelarm i Oslo 15. november arrangeres det seminar om rekruttering i folkemusikkmiljøet.

FolkOrg har dei siste åra satsa mykje på rekruttering, og har sidan 2017 vore så heldige å få samarbeide med Dextra Musica. I dag gjev vi stønad til heile 14 rekrutteringsprosjekt rundt om i landet. Under Folkelarm i Oslo 15. november arrangeres det seminar om rekruttering i folkemusikkmiljøet.

Seminaret er meint å vere eit samlingspunkt kor alle interesserte kan få inspirasjon og idear til rekruttering i sitt lokalmiljø. Dagen vil innehalde foredrag om rekrutteringsarbeid, workshop, idemyldring, diskusjonar og samtaler kor erfaringar og tankar kan delast. Vi vil også få presentert eit par av dei noverande rekrutteringsprosjekta.

Meir detaljert informasjon om program og timeplan kjem fortløpande.

Ynskjer du å delta?

Meld deg på til sina@folkorg.no

Seminaret er gratis og det vert servert ein enkel lunsj.
Sei frå om du har matallergiar.