Her kan du sende inn rapport for prosjekt og driftsstønad frå Frifond organisasjon 2022. Rapporteringsfrist er 31. januar 2023.

Rapporteringsskjema for Frifondmidler 2022

  • Kort skildring av kva stønaden er brukt til og kva resultat den har gitt.
  • Accepted file types: pdf, word, excel, gif, png.
    Hugs å leggje ved rekneskap om du har fått stønad til prosjekt. Ved stønad til drift skal rekneskap sendast innan 1. mars 2023. Dette kan også ettersendast til solfrid@folkorg.no.
    Vi stadfestar å ha mottatt Frifondstøtta frå FolkOrg, og at pengane er brukt etter krava, omtala i FolkOrg sine retningsliner for forvaltning av Frifond organisasjon punkt 3.
    Vi treng å behalde kontaktinformasjon til i samband med innrapporteringa Vi har denne informasjonen lagra i vårt system, og deler ikkje denne kontaktinformasjonen med nokon. Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjon vert lagra så ta kontakt med Solfrid N. Gjeldokk i FolkOrg.