Her kan du sende inn rapport for prosjekt og driftsstønad frå Frifond organisasjon 2020. Rapporteringsfrist er 31. januar 2021.

Rapporteringsskjema - Frifond organisasjon 2020

  • Kort omtale om kva stønaden er brukt til kva resultat den har gitt.
  • Hugs å leggje ved rekneskap om du har fått stønad til prosjekt. Ved stønad til drift skal rekneskap sendast innan 1. mars 2021. Dette kan også ettersendast til solfrid@folkorg.no.
    Vi stadfestar å ha mottatt Frifondstøtta frå FolkOrg, og at pengane er brukt etter krava, omtala i FolkOrg sine retningsliner for forvaltning av Frifond organisasjon punkt 3.
    Vi treng å behalde kontaktinformasjon til i samband med innrapporteringa Vi har denne informasjonen lagra i vårt system, og deler ikkje denne kontaktinformasjonen med nokon. Dersom du ikkje ønskjer at kontaktinformasjon vert lagra så ta kontakt med Solfrid N. Gjeldokk i FolkOrg.