Her kan du sende inn rapport for stønad frå Aktivitetstilskot 2021. Rapporteringsfrist er 1. november 2021.

Rapporteringsskjema for Aktivitetstilskot 2021

  • Gje oss ei kort skildring av gjennomføringa. Gjekk det som planlagd?