Her er valnemdas innstilling til nytt styre i FolkOrg i åra 2023 - 2025. Landsmøtet er 21. - 23. april.

Hilde Reitan
Født i 1959 i Oslo med røter frå Rendalen.Busett i Vågå frå 2007 og arbeider som kommunalsjef i Vågå kommune. Var med då Østerdalsringen blei etablert i Oslo på midten av 60-talet og debuterte i fele kl. C på landskappleiken på Oppdal i 1974. Medlem i Østerdølenes spellmannslag i 29 år og no i Vågå spelemannslag i 16 år. Har vore dommar på Landskappleiken og Landsfestivalen i gammaldansmusikk fleire gonger i tillegg til lokal- og distriktskappleikar. Ho har vore jurymedlem i Spelemannsprisen. Har tidlegare vore styremedlem i Hedmark Folkemusikklag og styreleiar i Østerdølenes spellmannslag og Vågå spel- og dansarlag. Var styremedlem i Landslaget for spelemenn frå 1986 til 1989 ogvart vald inn som styremedlem i FolkOrg i 2013 og som leiar i 2017.

Camilla Granlien
Født i 1974, busett på Lillehammer. Gift og mamma til tre jenter. Jobbar som frilans folkemusikar,låtskrivar og kulturarbeidar. Spesielt opptatt av den vokale folkemusikken og gleda det gjev å synge, både åleine og saman. Camilla er veldig engasjert i rettane til frilansmusikarar i form av støtteordningar, arbeidsavtaler, gode moglegheiter i jobbmarknaden og også den generelle kulturpolitikken. FolkOrg er utruleg viktig som miljøet sin kanal inn til politikarar og stadane der dei viktige kulturpolitiske avgjerdene blir tekne. Ho er også veldig oppteken av at norsk musikk, og ikkje minst lokal musikk, må bli spelt på radio og i tv og vere synleg i media. Camilla er A-klassekvedar som har vunne Landskappleiken tre gonger. Vore nestleiar sidan 2015.

Kristian Ihle Hanto
Født i1953, kjem frå Lunde i Telemark.Kristian har vore A-klassedansar sidan 1971, og han har vore med både som deltakar, dommar og programleiar på kappleikar. Han har vore ein aktiv instruktør og har drive mykje med opplæring innan både, springar, gangar, halling og dessutan runddans. Han har undervist i norsk dans ved Statens balletthøgskole og i dans på folkemusikkstudiet på Rauland. Han fekk Telemark fylkeskommunes arbeidsstipend for folkekunst i 1985 og Statens kunstnarstipend for folkekunstnarar i 1989, og turnerte fleire år som dansar i Rikskonsertane. Han har hatt ei rekke sentrale verv både innan folkemusikkfeltet, fritid, yrke og politikk. Kristian var 1990-93 styreleiar i Noregs Mållag, og 1989-98 styreleiar i Telemarkfestivalen, der han også var initiativtakar. Fram til april 2023 var han fyrstelektor i norsk språk og retorikk ved Universitetet i Søraust-Noreg i Bø, der han 2000 – 2010 også var leiar for Institutt for kultur- og humanistiske fag. Vart vald som styremedlem i FolkOrg i 2017 og som nestleiar i 2021.

Lene Furuli
Født i 1971, bur i Oslo, er frå Sarpsborg i Østfold. Ho er leiar i Oslofolk – Laget for folkemusikk og arbeidar som rådgjevar i LO, m.a. med kulturfeltet. Ho har vore del av folkemusikkmiljøet frå ho var lita, som dansar og spelte ei tid fele. Ho har arbeidd ved Førdefestivalen (2004-2006), i Norsk folkemusikk og danselag/Folkorg (2006-2010) og har drive booking av folkemusikk (Solid musikk). På fritida går det i konsertar og festivalar og sesongkort på Riksscena er flittig nytta.

Thomas Nilssen
Født i 1976, kjem frå Løten i Hedmark og er busett i Løten kommune. Thomas spelar trekkspel, klarinett ogr dansar og syng også i ei a capella-gruppe. Elles er Thomas aktiv utøvar i fleire samanhengar, bl.a. i folkemusikkgrupa «Over Stok og Steen». Han har tidlegare vore styremedlem i LfS og Hedmark Folkemusikklag. Thomas er lærar til dagleg. Har vore i styret i FolkOrg sidan 2017.

Torfinn Hofstad
Født i1993, er flatfelespelemann frå Innherred. Han bur i heimbyen Verdal. Torfinn studerte utøvande folkemusikk ved Norges Musikkhøgskole og sjonglerer elles gamaldansmusikk med ymse prosjekt/band/teater. Hilmartradisjonen står naturlegvis sterkt i Torfinn sitt repertoar, og han trivst aller best når han spelar rivande polsdansar med P.A. Røstads orkester. Vart vald inn i styret i 2021.

Tormod Kleiveland
Født i 1984. Oppvaksen på Osterøy nord for Bergen. Han har vore aktiv i folkemusikkmiljøet frå ung alder, som felespelar og gitarist. Kleiveland har fleire år bak seg som styremedlem i Osterøy Spel- og Dansarlag og Hordaland folkemusikklag. Frå 2013 til 2018 var han dagleg leiar for Osafestivalen på Voss. I tillegg hadde han undervisning på Ole Bull Akademiet og kulturskulen på Voss. Han er i dag busett på Osterøy og arbeider som produsent for Festspillene i Bergen. Vart vald inn i styret i 2021.

Anders Lunden Herfoss
Født i 1985. Oppvaksen i Drangedal i Telemark, men no busett i Ål i Hallingdal. Spelemann på torader og hardingfele/fele. Har vore styremedlem og styreleiar i Buskerud folkemusikkklag i 1 år kvar, 6 år kasserar i Ål spel- og dansarlag og sit på 12 året som formann i Hallingdal låtelag. Har også vore styremedlem i Folkemusikkveka og Etnisk musikklubb. Har drive med ein del innsamling og formidling av folkemusikkopptak og -soge og vore produsent på plateproduksjonar. Har vor mykje både arrangør, deltakar og dommar på kappleik. Er utdanna biolog og jobbar til dagleg som lektor i realfag på Gol vgs.

Helene Høye
Født i 1968, er busett på Nesodden i Akershus. Ho er aktiv felespelar og har vore med i Sør-Fron Spelemannslag. I dag er ho aktivt med i Gudbrandsdølenes spelemannslag. Tidlegare har Helene hatt styreverv i Norsk folkemusikk- og danselag og festivalutvalet i Norsk Kulturråd. Helene arbeider som psykolog. Har vore 2.vara sidan 2017.

Gro Skanke Raattama
Født i 1975, frå Lakselv i Porsanger. Musikalsk leiar i Lakselv spellemannslag og Lakselv juniorspellemannslag. Gro jobbar aktivt med rekruttering og har drive fleire rekrutteringsprosjekt med støtte frå FolkOrg/Dextra. Ho har vore styremedlem i Lakselv ungdomslag i fleire år, styremedlem og styreleiar for Dansefestival Barents. Til dagleg jobbar Gro som lærar i Porsanger kulturskole, og er ein pådrivar for meir folkekultur inn i kulturskulen. Ho har teke initiativet til fleire samarbeidsprosjekt mellom kulturskule og ungdomslag, og ho er hovudtillitsvald for CREO i Porsanger. Har vore 3.vara sidan 2021.

Valnemda for 2021-2023  har vore

Solbjørg Tveiten
Øystein Rudi
Per Anders Buen Garnås