Påmeldinga til Landsfestivalen i Skjåk opnar 25. mai.

Det vert gradert deltakaravgift for festivalen, slik det har vore dei førre åra, og den endelege påmeldingsfristen er fredag 6. juli.

Deltakaravgift 25.mai t.o.m 21. juni

Junior
150 kr for fyrste påmelding
50 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Senior
250 kr for fyrste påmelding
150 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Deltakaravgift 22.juni t.o.m absolutt siste frist 6.juli

Junior
200 kr for fyrste påmelding
100 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

Senior
350 kr for fyrste påmelding
250 kr for andre påmelding
0 kr per påmelding vidare

All deltakaravgift går til lokal arrangør.

Følg med på www.landsfestivalen.no for informasjon om tevlingar, konsertar, overnatting og anna nyttig informasjon om kva som skjer i Skjåk desse augustdagane.

Alle som deltek på Landsfestivalen i gammaldansmusikk må være medlemmer i FolkOrg. Dette kostar kr. 290 kr for vaksne og 100 kr for born/ungdom under 18 år. Les meir her: www.folkorg.no/meld-deg-inn-i-folkorg/

Eventuelt kan du sende ein e-post til jorun@folkorg.no, så vil ho hjelpe deg.