Alle er velkommen på Landsmøtet i FolkOrg, lørdag 17. april. Du kan delta som utsending eller observatør.

Kven kan vere utsending med røysterett på landsmøtet i Folkorg? 
Lag som er teke opp som eit medlemslag innan 31.12.20, har rett på utsending m/røysterett på landsmøtet til FolkOrg.

Kvar utsending kan berre representere eitt lag. Det er medlemstalet pr. 31.12.2020 som er grunnlaget for representasjonen til landsmøtet. Kun leiar i laget kan gje fullmakt til å væra utsending frå laget.

Er du i tvil om kor mange utsendingar ditt lag kan ha?
Les meir om deltaking på landsmøtet her  eller ta kontakt med oss anne@folkorg.no

Alle er velkomne!
Alle medlemmer er velkomne som observatørar, med talerett, på landsmøtet.
Meld deg på som observatør her

Påmelding for utsendingar til Landsmøtet 2021

  • Fyll ut alle felta merka med * for å få sendt inn skjemaet. Kun utsendingar har røysterett. NB! Dersom du er gjest/observatør så er det eit anna skjema du skal nytte.
  • Skriv inn eventuelle merknadar til påmeldiga i feltet over her.
  • Sakspapira vert sendt ut elektronisk, dersom du ønskjer å få sakspapira tilsendt i posten må du sende ein epost til anne@folkorg.no