Alle er velkommen på Landsmøtet i FolkOrg, lørdag 17. april. Du kan delta som utsending eller observatør/gjest.

Velkommen til digitalt landsmøte!

Alle medlemmar er velkomne som observatør på landsmøtet i FolkOrg. Ein observatør som er medlem i organisasjonen har talerett men ikkje nødvendigvis røysterett.

Det er utsendingane frå laga som har røysterett, les meir her om kva det vil seie å vere utsending frå eit lokallag eller områdelag.

For å sikre at FolkOrg arbeider slik feltet treng og ønskjer, vonar vi det vert god deltaking frå heile landet av både utsendingar og observatørar!

Vil du vere med  å påverke arbeidet til FolkOrg? – Meld deg på landsmøtet!

Påmeldingsfrist er 25.mars! 

Påmelding Landsmøtet 2021 for observatørar og gjester

  • Fyll ut alle felta merka med * for å få sendt inn skjemaet. Dersom du er utsending frå eit lag skal du nytte eit anna påmeldingsskjema
  • Påmelding til Landsmøtet i FolkOrg for gjestar og observatørar
  • Sakspapira vert sendt ut elektronisk, dersom du ønskjer å få sakspapira tilsendt i posten må du sende ein epost til anne@folkorg.no