Påmeldinga til Landskappleiken er no stengt.

Det vert gradert deltakaravgift, slik som tidlegare år, samt ein reduksjon i deltakaravgifta ved fleire deltakingar. Endeleg påmeldingsfrist er 22. mai.

Deltakaravgift 31.mars – 27.april
Junior og C-klassingar solo/gruppe/lag:
200 kr for første påmelding.
100 kr per påmelding vidare.

Senior og – A, -B og – D klassingar solo/gruppe/lag:
350 kr for første påmelding.
175 kr per påmelding vidare.

Deltakaravgift 28.april t.o.m absolutt siste frist 22. mai
Junior og C-klassingar solo/gruppe/lag:
300 kr for første påmelding.
150 kr per påmelding vidare.

Senior og – A, -B og – D klassingar solo/gruppe/lag:
450 kr for første påmelding.
225 kr per påmelding vidare.

All deltakaravgift går til lokal arrangør.

Alle som deltek på Landskappleiken må vere medlemmer i FolkOrg. Dette kostar 320 kr for vaksne, og 100 kr for born/ungdom under 18 år. I tillegg kjem eventuell medlemskontingent i lokallag / områdelag. Les meir her: www.folkorg.no/meld-deg-inn-i-folkorg/

Landskappleiken har fått Kongepokal tildelt regelmessig sidan først på 1980-tallet, og kvart år sidan 1992. I år blir det delt ut Kongepokaler i klassene eldre folkemusikkinstrument senior og halling A.

Meld deg på tevling på Landskappleiken her: https://tevling.folkorg.no/ 

Medlemsnr finn du på faktura frå FolkOrg. Dersom du ikkje finn det kan du ta kontakt med leiar i laget ditt, eller sende ei melding til FolkOrg.

Her kan du lese meir om Landskappleiken 2023.

Her finn du tevlingsreglementet.

Åsne Bakke og Hanna Dalen, Landskappleiken 2022. Foto: Knut Utler