Under Meisterkonserten på Landskappleiken i Vågå sundag vart Ola Grøsland og Sondre Bratland utnemnt til nye Heidersmedlemmar i FolkOrg.

Dette sa styreleiar i FolkOrg, Hilde Reitan, om dei to heidersmedlemmane under utdelinga:

Sondre Bratland
«Sondre Bratland, frå Vinje i Telemark, har gjennom eit langt  liv teke vare på og  vidareutvikla norsk vokaltradisjon, særleg innan dei religiøse folketonane. Gjennom innsamling av songar samt ved plateutgjevingar, konsertar og undervisning,  har han vore ein av dei mest sentrale bidragsytarar til den posisjon norsk vokaltradisjon har i Noreg i dag. Han har bidrege til at utøvarar i alle aldre og frå alle kantar av landet held  i hevd den norske kvedartradisjonen gjennom sitt verke som utøvande kunstnar.

Han har,  i samarbeid med dyktige musikarar, teke  modige skritt i retning av å kombinere element frå jazz, country og pop-musikk med  tradisjonell folkesong. I tillegg har han som utøvar av songar av bl.a. Hank Williams og ein del irsk populærmusikk,  vist samanhengar mellom vår eigen arv og utløparar den har fått i andre land. På den måten har han bidrege til å eksponere norsk folkemusikk til eit stort publikum, både nasjonalt og internasjonalt.

Sondre  har opptrådt i meir enn 600 kyrkjer  i Noreg med sine konsertar, og har gjeve konsertar over heile verda.   Han har vore med i utallige TV-program, og har gjeve ut 13 soloalbum og delteke på eit trettitals andre som gjesteartist. I tillegg har han vore produsent for mange utøvarar. Han har skrive  fleire eigne songtekstar til irske og nordiske folkemelodiar.

Han var med på å starte ”Kvedarskulen” på Ole Bull-akademiet på Voss og var leiar av folkekulturstudiet ved  Raulandsakademiet i fem år.

Frå 1997 har han vore  statsstipendiat og utøvar på heiltid. Han fekk Vinje kommunes kulturpris i 1986 og Telemark fylkes kulturpris i 2003 og Storegutprisen for god og levande bruk av nynorsk i 2014.

Sondre Bratland  ble nyleg utnemnd  til kommandør av St. Olavs orden, og no altså heidersmedlem i FolkOrg.»

Ola Grøsland
«Ola Grøsland frå Vågå har gjennom sin genuine interesse for folkemusikk, opparbeidd ein inngåande og detaljert kunnskap, spesielt om folkemusikktradisjonane i Gudbrandsdalen. Han har gjennom sin kontakt med   spelemenn i fleire generasjonar, bygd opp eit privat og genuint folkemusikkarkiv som mange av dagens utøvarar har tilgang til og brukar aktivt.

Han har initiert og stått for mange radioprogram med og om spelmenn og slåttespel frå Gudbrandsdalen; med 30 folkemusikktimar  i NRK og ei mengd program i distrikts- og lokalradioen. Han har nyleg vore  ein aktiv bidragsytar i ein serie som plateselskapet  TaLik har gjeve ut med spelemenn frå heile  Gudbrandsdalen

Ola  har i alle år vore  ein ildsjel i formidling og vidareføring av lokal songtradisjon, og som norsklektor i vidaregåande skule hadde han  stubbar og viser frå Gudbrandsdalen fast på programmet til elevane sine. Han var og med i Ottadalsprosjektet «Barn i lokal songarv Diktardagar 2015-2017, eit tiltak med lokale barnesongar for 6 åringar i barnehage/skule som han nå fører vidare i Vågå.

Ola har vore redaktør i Spelemannsbladet  og blir ofte brukt som skribent i ulike media. Han  har også vore ein aktiv organisasjonsmann, som leiar  i Gudbrandsdal folkemusikklag og no Vågå spel- og dansarlag.

Ola er ei etterspurt programleiar, som med sin  formidlingsevne,  kunnskap og  artige historier, bidreg til å skape god stemning i salen.

Han har vore  dommar i spel, song og dans både på landskappleikar, landsfestivalar og lokalkappleikar,  og har sjølve  delteke i både dans og kveding.

Ola representerer sjølve «grasrota» i organisasjonen vår, og er dermed ein del av det viktige grunnfjellet i FolkOrg.

Han ble i 2002 utnemnd  til æresmedlem i Vågå spel- og dansarlag for sin utrettelege innsats for arbeidet i folkemusikkens teikn, og no altså som heidersmedlem i FolkOrg!»

 

Nye Heidersmedlemmer i FolkOrg Sondre Bratland og Ola Grøsland