Dei nominerte laga til Årets lokallag er Bergen Juniorspelemannslag, Spelemannslaget Havella og Ål spel- og dansarlag. Vinnaren vert offentleggjort på Landskappleiken på Rjukan.

Årets lokallag 2022
Lokallaga er ryggrada i FolkOrg og det er mange lag som fortener heider for sitt arbeid med folkemusikken og folkedansen. FolkOrg ynskjer å løfte fram det gode arbeidet som lokallaga gjer, gjennom mellom anna å dele ut prisen for ”Årets lokallag”. Prisen er ein pengepremie på 20 000 kroner, og vert i år delt ut i samband med finalespelet på Landskappleiken på Rjukan, laurdag 25. juni.
 

Tre nominerte lag
Dei nominerte laga i 2022 har gjennom mange år gjort solid arbeid i laget gjennom rekrutteringsarbeid, arrangement og godt frivillig arbeid. Dei nominerte til prisen for Årets lokallag 2022 i FolkOrg er, i alfabetisk rekkjefylgje,
Bergen Juniorspelemannslag (i Bergen UL Ervingen), Spelemannslaget Havella og Ål spel- og dansarlag. 

Bergen Juniorspelemannslag legg ned mykje arbeidsinnsats for aktivitet og rekruttering i laget. Dei har i løpet av dei siste åra hatt stor medlemsauke, og medlemstalet i juniorspelemannslaget har meir enn dobla seg. 
 
Juniorspelemannslaget har dei siste åra god aktivitet og har delteke på både lokale kappleikar og på Landskappleiken. I tillegg til juniorspelemannslaget har dei òg to satelittlag og eitt aspirantlag. Rekrutteringsprosjektet Dragegjengen spelemannslag for andreklassingarKrohnengen skule har òg hatt god aktivitet det siste året, og gir både undervisning i små grupper og individuell undervisning gjennom kulturskulen og Bergen Ungdomslag Ervingen. Laget jobbar mykje både med fagleg innhald, sosialt samvær og rekruttering. 

Spelemannslaget Havella hadde 30-årsjubileum i 2021 og er eit lag som bidreg aktivt i lokalmiljøet sitt og på lokale tilstellingar. Dei har høg aktivitet og har tidlegare arrangert både fylkeskappleik, sjokoladekappleikar, stryketreff, spelkurs, meisterklassar, julekonsert og julemarknad.

Laget har full spelemannslagsbesetning og har i tillegg tilbod på både slåttetromme og på kveding. Ein viktig del av laget sin aktivitet er spelemannslaget i kulturskulen i Herøy. Dette tilbodet har vore hjørnesteinen i laget sidan oppstarten, og har i alle år bidrege til eit aktivt samspelmiljø i kulturskulen. Mange av medlemene har framleis i laget etter endt tid i kulturskulen. Dette skapar samhald i laget, og dei eldre medlemene er førebilete for dei yngre medlemene.

Spelemannslaget Havella har både rekruttgruppe, juniorlag og seniorlag. Gjennom ulike prosjekt har laget fokusert mykje på ungdom, mellom anna ved å samle unge frå heile fylket som til dømes prosjektet Salte Slåtter der dei framførde lokale slåtter i nye arrangement.  I 2017 var laget, som det einaste laget frå Skandinavia, representert på folkemusikkfestival i Bobruisk i Kviterussland.

Ål spel- og dansarlag har dei siste åra hatt mykje aktivitet og jobba for å nå ut til eit breidt publikum og for å skape eit inkluderande miljø. 

Dei arrangerer kurs i spel og dans, jamnlege kafekonsertar, spelkurs, konsertar, meisterklassar og dei samarbeider med fleire lokale aktørar i Ål og Hallingdal, som til dømes Folkemusikkveka, Hallingdal Låtelag, Hugnad UL, Ål Kulturhus og Sprang – landsdelsscene for dans. I 2021 starta dei opp med nybyrjarkurs i torader, noko som har vore svært populært og som har resultert i det nyoppstarta Hallingdal toraderlag. Laget har gratis utlån av instrument til kulturskuleelevar som spelar hardingfele, langeleik, seljefløyte og lur.

Ål spel- og dansarlag har fleire aktive kappleiksdeltakarar og laget har lang tradisjon med å delta i lagdans på Landskappleiken, der dei vann 1. plass seinast i 2017.