Harald Omnes er nominert til prisen Årets eldsjel 2021!

Harald Omnes 

Harald Omnes har vore medlem i Nes Nasjonale Danssarring sidan slutten av 1980-talet, og har sidan den gong hatt ulike verv i laget og vore ei sentral drivkraft gjennom mange år. Han er hjelpsom, omgjengelig og inkluderande og har eit stort engasjement for folkemusikken og folkedansen i Sauherad og Telemark. Harald har lagt ned mykje arbeid og mange dugnadstimar for laget, både innan lagsøvingar, rekruttering, arrangement og tilstelningar. Han har òg vore med å organisere turar for laget i inn- og utland.

Harald har vore viktig for rekruttering av nye medlem og barn og unge til Nes Nasjonale Dansarring, og har engasjert seg mykje i arbeidet med barne og ungdomsgruppa i laget. Han har tatt initiativ til fleire kurs innan folkedans, og har også teke initiativ til eit nytt prosjekt for folkedans for barn med minoritetsbakgrunn – eit prosjekt som har stønad frå FolkOrg si Dextra-ordning.

I 2021 vart endelig det gamle forsamlings- og lagshuset Sjodar flutt frå Nordagutu til Evju Bygdetun i Sauherad etter mange år med planlegging og arbeid. Her var Harald ein av fleire pådrivarar.

Harald Omnes vert nominert Eldsjel-pris for sitt store engasjement og for det uverderlege arbeidet han har lagt ned i Nes Nesjonale Dansarring og for folkemusikk- og folkedansmiljøet i Aust-Telemark i ei årrekkje.

 

Vi gratulerer Harald med nominasjonen til Årets eldsjel!

Kven som får prisen får vi vite i tredje program av Adventfolk, som vert publisert tredje sundag i advent.

Her finn du lenkje til Adventfolk-programma.

 

FolkOrgs eldsjelpris 2021  

I Noreg har vi svært mange eldsjeler i folkemusikk- og folkedansmiljøet, og no ønskjer vi å heidre ein av alle desse som legg ned store mengder frivilljugt arbeid i løpet av året. FolkOrg deler difor ut prisen Årets eldsjel, til ros og påskjøning.

Med denne prisen ønskjer vi å setje fokus på alt det gode arbeidet som vert lagt ned i små og store lag og miljø landet over. Prisen skal gå til ein person som har utmerkt seg gjennom sitt engasjement og sin innstats for folkemusikken og/eller folkedansen i Noreg, og som i stor grad har stødd opp med friviljug arbeid gjennom året som har gått. FolkOrg ønskjer å gje denne prisen til ein person som med sine positive haldningar, sin inkluderande veremåte og ekstraordinære innsats er med på å skapa eit godt og trygt miljø for folkemusikk- og folkedansinteresserte i alle aldrar. 

Vi har fått inn mange nominasjonar og det er tydelig å sjå at det er mange eldsjeler der ute, og mange som fortener heider for engasjementet sitt.  

Dei nominerte til prisen i 2021 er Frode Rolandsgard, Harald Omnes og Gunnlaug Lien Myhr og Martin Myhr.