Nettverket for folkemusikkarrangørar er ei samling av folkemusikk- og folkedansarrangørar i Noreg. Nettverket er oppretta av FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans. Her får du ein oversikt over festivalane og heilårsarrangørane som er knytt til nettverket.