I desember kom fordelinga av momskompensasjonen frå Lotteri- og stiftelsestilsynet. Kr. 733 275,- vert fordelt på områdelag, lokallag og akjeselskap. Sentralleddet får kr. 525 833,-.

Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august om momskompensasjon for året 2018 gjennom FolkOrg.

I desember kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. FolkOrg sine områdelag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 733 275, fordelt på 55 lag og selskap. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 525 833.

Frist for å søkje er vanlegvis i august. Dato for søknadsfrist i 2020 kjem i løpet av våren.

VIKTIG!
Vi ser at det framleis er lag som ikkje er registrert i Frivilligregisteret. Vi gjer merksam på at det i ny forskrift som tar til å gjelda 01.01.2019 er eit krav om at alle mottakarar, også underledd og aksjeselskap, skal vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Her kan de sjå fordelinga av momskompensasjon for året 2018. Pengane vil vart utbetalt ved utgangen av 2019.
Fordeling av momskompensasjon – FolkOrg