I desember kom fordelinga av momskompensasjonen frå Lotteri- og stiftelsestilsynet. Kr. 611 260,- vert fordelt på områdelag, lokallag og akjeselskap. Sentralleddet får kr. 460 520,-.

Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august om momskompensasjon for året 2017 gjennom FolkOrg. FolkOrg nyttar ein forenkla modell av søknadsskjemaet.

I desember kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. FolkOrg sine områdelag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 611 260, fordelt på 56 lag og selskap. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 460 520.

Frist for å søkje er vanlegvis i august. Dato for søknadsfrist i 2019 kjem i løpet av våren.

VIKTIG!
Vi ser at det framleis er lag som ikkje er registrert i Frivilligregisteret. Vi gjer merksam på at det i ny forskrift som tar til å gjelda 01.01.2019 er eit krav om at alle mottakarar, også underledd og aksjeselskap, skal vere registrert i Frivillighetsregisteret.

Her kan de sjå fordelinga av momskompensasjon for året 2017. Pengane vil vere på konto innan utgangen av 2018.
Fordeling av momskompensasjon – FolkOrg 2018