I desember kom fordelinga av momskompensasjonen frå Lotteristiftelsen. 517 382 kroner vert fordelt på områdelag, lokallag og akjeselskap.

Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august om momskompensasjon for året 2016 gjennom FolkOrg. FolkOrg nyttar ein forenkla modell av søknadsskjemaet.

I starten av desember kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteristiftelsen. FolkOrg sine områdelag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 517 382, fordelt på 53 lag og selskap. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 414 100.

Frist for å søkje er vanlegvis i august. Dato for søknadsfrist i 2018 kjem i løpet av våren.

Slik vart fordelinga:

NAVN PÅ LAG  Innvilga kompensasjon 
Aksjeselskap
Valdres Folkemusikkarrangement AS  kr 144 249
Områdelag
Hedmark Folkemusikklag  kr 14 832
Trøndelag Folkemusikklag  kr 2 534
Møre og Romsdal Folkemusikklag  kr 5 315
Telemark Folkemusikklag  kr 12 956
Sogn og Fjordane Folkemusikklag  kr 32 569
SAFFA  kr 11 149
Buskerud Folkemusikklag  kr 11 146
Lokallag
Austrheim Musikklag  kr 2 975
Brekken spell- og dansarlag  kr 7 619
Bygdedanslaget i Hamar  kr 5 157
Byneset Spelemannslag  kr 12 752
Bærum Spellemannslag  kr 4 480
Spelemannslaget De Frilynde  kr 2 289
Dovre Folkedanslag  kr 1 709
Spelemannslaget Dåm og Drag  kr 3 783
Eiker Spelemannslag  kr 3 466
Spelemannslaget Fjelljom  kr 6 372
Furuleiken Spell- og Dansarlag  kr 2 334
Gaular Spelemannslag  kr 4 447
Gjøvik Spelemannslag  kr 3 582
Glåmos Spellmannslag  kr 4 768
Gol spel- og dansarlag  kr 964
Indre Sunnfjord Spelemannslag  kr 6 894
Jostedal Spel og dansarlag  kr 5 799
Kristiansand spel- og dansarlag  kr 2 141
Kvemmingen spel- og dansarlag  kr 1 143
Leikarringen Noreg, BUL Drammen  kr 7 602
Lom Spel- og Dansarlag  kr 8 400
Målselv Spelemannslag  kr 707
Naistedalen Speemannslag  kr 14 758
Nes Nasjonale Dansarring  kr 6 735
Oppdal Spel- og dansarlag  kr 11 811
Rauma Spelemannslag  kr 1 991
Romsdal Spelemannslag  kr 2 683
Sel og Otta Spel- og dansarlag  kr 7 184
Seljord Folkemusikklag  kr 4 210
Skjåk spel- og dansarlag  kr 3 484
Småjondølenes Dansarlag  kr 7 057
Spelemannslaget Leik  kr 2 203
Søndre Trondhjems Spelemannslag  kr 1 012
Tingelstadringen  kr 3 410
Trysilknut dans- og spelemannslag  kr 2 656
Unge Folkemusikere i Oslo  kr 8 804
Valldal Spelemannslag  kr 2 634
Verdal juniorspelemannslag  kr 33 382
Voss Spelemannslag  kr 11 789
Vågå spel- og dansarlag  kr 35 241
Østerdølenes Spelemannslag  kr 3 069
Ål Spel- og Dansarlag  kr 6 240
Nes spel- og dansarlag  kr 1 591
Bygdedanslaget i Bjørgvin  kr 2 303
Kongsberg Spel- og dansarlag  kr 9 001
Sentralledd
FolkOrg  kr 414 100
Samla kompensasjon 2017  kr 931 482