Denne veka kom fordelinga av momskompensasjonen frå Lotteristiftelsen. 541 063 kroner vert fordelt på områdelag, lokallag og akjeselskap.

Lokallag, områdelag og aksjeselskap søkte i august om momskompensasjon for året 2015 gjennom FolkOrg. FolkOrg nyttar ein forenkla modell av søknadsskjemaet.

Denne veka kom fordelinga av momskompensasjon fra Lotteristiftelsen. FolkOrgs regionlag, lokallag og eitt aksjeselskap fekk til saman kr. 541 063 fordelt på 48 lag. FolkOrg, som sentralledd, fekk kr. 437 589.

Frist for å søkje er vanlegvis i august. Dato for søknadsfrist i 2017 kjem i løpet av våren.

Slik vart fordelinga:

Navn på lag Innvilga momskompensasjon
Hedmark Folkemusikklag  kr 4 212
Møre og Romsdal Folkemusikklag  kr 937
Saffa  kr 3 387
Telemark Folkemusikklag  kr 12 111
Trøndelag Folkemusikklag  kr 2 153
Valdres Folkemusikklag  kr 3 722
Buskerud Folkemusikklag  kr 9 746
Valdres folkemusikkarrangement AS  kr 254 510
Austrheim Musikklag  kr 2 908
Brekken spell- og danselag  kr 9 014
Bygdedanslaget i Bjørgvin  kr 2 671
Bygdedanslaget i Hamar  kr 2 752
Bygdedanslaget i Leikarringen Noreg  kr 5 974
Byneset Spellmannslag  kr 12 588
Bærum Spellemannslag  kr 6 812
Dovre Folkedanslag  kr 1 667
Eiker Spellemannslag  kr 2 988
Furuleiken Spell- og danselag  kr 1 356
Gaular Spelemannslag  kr 3 922
Gjøvik spellmannslag  kr 23 118
Glåmos spellmannslag  kr 5 078
Indre Sunnfjord Spelemannslag  kr 7 862
Jostedal Spel og Dansarlag  kr 11 973
Kongsberg Spel- og Dansarlag  kr 14 291
Kristiansand Spel- og Dansarlag  kr 1 630
Lom Spel- og Dansarlag  kr 3 618
Målselv Spelmannslag  kr 4 028
Naustedalen spelemannslag  kr 7 028
Nes Nasjonale Dansarring  kr 3 328
Nordbygda Spel og Dansarlag  kr 8 188
Oppdal Spel- og dansarlag  kr 9 074
Rauma Spelmannslag  kr 4 518
Romsdal spelemannslag  kr 11 617
Seljord folkemusikklag  kr 1 832
Sinnsykt Bra Alternativ  kr 1 461
Småjondølenes Dansarlag  kr 6 923
Spelemannslaget De Frilynde  kr 3 583
Spelemannslaget Dåm og Drag  kr 2 286
Spelemannslag Fjelljom  kr 8 300
Spelemannslaget Vårlengt  kr 4 959
Spellmannslaget Leik  kr 3 142
Tinn Spelemannslag  kr 6 950
Trysil-Knut Dans- og Spelmannslag  kr 7 310
Unge folkemusikere i Oslo  kr 2 863
Valldal Spelemannslag  kr 2 768
Verdal Juniorspelmannslag  kr 21 958
Østerdølenes Spellmannslag i Oslo  kr 3 979
Ål spel- og dansarlag  kr 3 968