Her finn du ein oppskrift på korleis ein melder inn nytt lag i FolkOrg

Lokallag tas opp i FolkOrg gjennom at styret i FolkOrg godkjenner tilsendt søknad om medlemsskap. Styret vurderer om formålet, arbeidsfeltet, og vedtektene til laget stemmer overens med FolkOrg sitt formål, arbeidsfelt og vedtekter.

Søknaden må inneholde:

  1. En kort omtale om lokallaget og hva dere driver med (aktivitet, instrument, repertoar, tradisjonsområde).
  2. Evt. lokal medlemskontingent til lokallaget
  3. Lokallagets vedktekter
  4. Oversikt over styremedlemmer, kontaktperson og musikalsk leder/ eller danseinstruktør.

Etter at søknaden er godkjent trenger vi:

  1. Medlemsoversikt med navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og fødselsdato

Krav til vedtekter

NB! Laget sine vedtekter kan ikke bryte med vedtektene til FolkOrg.

FolkOrgs mal til vedtekter for nye lag viser hvilke viktige punkter som må med. Det punktet flest lag må endre på i forhold til FolkOrg sine vedtketer, er kravet om at alle medlemmene må være medlem i FolkOrg (sjå §3 i forslag til vedtekter i høyre marg). Dette er viktig i bl.a. arbeidet for å styrke søknadsordninger som VO-midleme og Frifond.

 

Info om kontingent i FolkOrg sentralt:

Alle medlemmene i lokallaga er personlig medlem i FolkOrg og får tilsendt faktura direkte. FolkOrg sentralt har ingen lagskontingent. Laget blir automatisk innmeldt i det områdeslaget det sokner til. Kontingenten til områdelaget varierer. En del områdelag har også lagkontingent på ca. 500-600 kr. Gå inn på heimesida til det områdelaget dere sokner til og sjekk opp kontingensatsene.

Pris på medlemsskap i FolkOrg:

  • Voksen kr 290,- pr. år
  • Born/Ungdom: kr. 100,- pr.år

 

Litt om FolkOrg og fordeler ved medlemsskap

FolkOrg er en organisasjon som arbeider for gode vilkår for folkemusikere, folkedansere, folkemusikkarrangører, spellemannslag, folkedanslag og folkemusikklag rundt omkring i landet. Dette gjør vi blant anna gjennom å sørge for at krava til bla. Voksenopplæringsmidler og Frifond er innfridd og tilpassa våre lag, slik at de kan søke støtte til sine aktiviteter.

FolkOrg forvalter støtteordninger som Frifond organisasjon og Rekrutteringstøtta. Dette er støtteordninger som medlemslag kan søke på.

FolkOrg er også rådgivere for sine lag i bl.a. organisasjonsarbeid, søknadsskriving og arrangering av kurs og konserter m.m. Vi arrangerer også kurs og seminarer for kompetanseheving, og alle medlemslag har tilgang til å delta på Landskappleik og Landsfestival.

FolkOrg informerer om søknadsfrister og aktuelle saker gjennom både nyhetsbrev og publisering på våre hjemmesider (www.folkorg.no).

Laga i FolkOrg får en egen portal i medlemssystemet med en del hendige funksjoner som gjør det lett for styret å ha kontakt med medlemmene sine.

Vi har også en veldig gunstig forsikringsavtale for instrument og bunad som mange benytter seg av.

> Les om flere medlemsfordeler her