Som medlem i FolkOrg får du tilgang til fleire gode tilbod og goder.

Her kan du melde deg inn i FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans.

Satsane for medlemsskap i FolkOrg er:
Vaksne kr 320,- per år
Born/ungdom (t.o.m. fylte 18 år) kr 100,- per år

Merk! Om du melder deg inn i eit lokallag, som er tilslutta eit områdelag, så blir du automatisk medlem i det områdelaget. Kontingenten til lokallag/områdelag kjem i tillegg til kontingenten til FolkOrg. Kontingentsatsane til lokallag/områdelag varierer frå lag til lag.

Medlemsfordelar
Du får mange gode medlemsfordelar ved å være medlem i FolkOrg, blant anna rett til å delta på Landsfestivalen og Landskappleiken, samt rabatt på ein del av billettane til Landsfestivalen, Landskappleiken og Folkelarm.

Les om alle fordelane ved å være medlem i FolkOrg her.

NB! Du må fylle inn alle felta merka med * for å få sendt inn skjemaet.
Når du har fylt inn alt, kjem det opp ein beskjed om at du har sendt innmelding. Du får og bekreftelse på den e-post adressa du oppgjev.

Personvernerklæring og vedtekter
Når du melder deg inn i FolkOrg tek du del i vedtektene og dei rettigheiter og pliktar som FolkOrg har.

Sjå vedtektene til FolkOrg (vedtekne av Landsmøtet 2017) (Pdf-fil)
Her kan du lese personvernerklæringa til FolkOrg (Pdf-fil)