Medlemsfaktura for medlemskap i FolkOrg vert sendt ut i april.

Medlemsfaktura vert sendt ut i april, det er difor viktig at alle sjekkar epost og nettbank for sin faktura.

Vi set pris på om faktura vert betalt innan fristen, særleg gjeld det alle som skal delta på Landsfestivalen og Landskappleiken.

Har du spørsmål kring faktura, kan du gjerne ta kontakt

Jorun Hagen
jorun@folkorg.no
Tlf 22 00 56 22