Landsmøtet i FolkOrg vart i 2021 gjennomført digitalt på Teams. Her kan du sjå protokollen med meir

Digitalt landsmøte i FolkOrg i 2021

Laurdag 17. april klokka ti sat FolkOrg-medlemmer landet rundt klare, for første gongen benka til landsmøte heime hos seg sjølve. De fleste møta våre er flytta til internett, og no var det FolkOrgs tur til å arrangere landsmøte i heildigitalt format. Alt av framlegg, diskusjon og avstemming gjekk føre seg på nettmøteplattforma Teams, som dei fleste vel hadde rokke å bli kjende med i løpet av året som ligg bak oss.

Magasinet Folkemusikk har skreve eit fyldig og godt referat frå landsmøtet som du kan lese på folkemusikk.no. Denne lenkja fører deg rett til saka om landsmøtet. 

Styret i FolkOrg etter valet på landsmøtet 2021

Leiar: Hilde Reitan
Nestleiar: Camilla Granlien
Nestleiar: Kristian Ihle Hanto

Styremedlem: Thomas Nilssen
Styremedlem: Kjellbjørn Karsrud
Styremedlem: Torfinn Hofstad (nytt styremedlem)
Styremedlem: Tormod Kleiveland (nytt styremedlem)

1.vara: Ole Erik Feragen 
2.vara: Helene Høye
3.vara: Gro Skanke Raatama (nytt varamedlem)

Fagutval for yrkesutøvarar
Ingebjørg Lognvik Reinholdt
Silje Solberg (ny i fagutval for yrkesutøvarar)
Jon Bugge Mariussen (ny i fagutval for yrkesutøvarar)

Tilsynsnemnd
Helene Myklemyr Bolstad
Per Øyvind Tveiten (ny i tilsynsnemnda)
Karolina Westling (ny i tilsynsnemnda)

Valnemnda
Solbjørg Tveiten
Øystein Rudi
Per Anders Buen Garnås (ny i valnemnda)

Her finn du kontaktinformasjon til alle som er i styret og utvala i FolkOrg