I Folkemusikken og folkedansens år 2023 kan unge kormedlemmer og musikere få låne en folkemusiker til sitt kor, eller orkester.

I forbindelse med FolkOrgs 100 årsjubileum, har De Unges Orkesterforbund (UNOF) søkt og fått tilskudd fra Sparebankstiftelsen til et prosjekt kalt: Lån en folkemusiker. Prosjektet er et samarbeid med Ung i kor og FolkOrg i vårt jubileumsår.

UNOF og Ung i kor, skal lyse ut støtte til prosjektet flere ganger i 2023. Støtteordningen skal finansiere reise og honorar for en folkemusiker, og brukes til innøving av folkemusikk- repertoar i de ulike korene og orkestrene.

Vi i FolkOrg skal bidra med markedsføring og vårt nettverk av fantastiske utøver. Vi skal tipse og anbefale folkemusikere som kan være aktuelle for utlån, som har erfaring med eller fra lignende prosjekt.

Les mer om prosjektet på UNOF sine nettsider!