Her finn du namn og kontaktinformasjon på styremedlemmene i FolkOrg

Kjellbjørn Karsrud, styremedlem - e-post: kjellbjorn_1986@hotmail.com, tlf: 404 51 798
Thomas Nilssen, styremedlem - e-post: nilssen.thomas@gmail.com, tlf: 402 34 055
Tormod Kleiveland, styremedlem - e-post: tkleivel@gmail.com, tlf 922 27 570
Torfinn Hofstad, styremedlem - e-post: thofstad@icloud.com, tlf: 994 10 881

Fagutval for yrkesutøvarar