Her finn du namn og kontaktinformasjon på styremedlemmene i FolkOrg

Hilde Reitan, styreleiar - e-post: hilde.reitan@folkorg.no, tlf: 482 34 101
Kristian Ihle Hanto, nestleiar - e-post: kristian.hanto@gmail.com, tlf: 911 37 413
Camilla Granlien, nestleiar - e-post: post@camillagranlien.no, tlf: 922 51 280
Lene Furuli, styremedlem
Thomas Nilssen, styremedlem - e-post: nilssen.thomas@gmail.com, tlf: 402 34 055
Tormod Kleiveland, styremedlem - e-post: tkleivel@gmail.com, tlf 922 27 570
Torfinn Hofstad, styremedlem - e-post: thofstad@icloud.com, tlf: 994 10 881

Fagutval for yrkesutøvarar