Her kan du sjå kven som jobbar i FolkOrg.

Sina Myhr - Rådgjevar for kappleik og landsfestival, fagområdet dans og rekruttering. Telefon: 954 42 592 E-post: sina@folkorg.no