3.mars vert meisterspelemannen Knut Hamre utnevnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden. FolkOrg gratulerar!

Hardingfelespelar Knut Hamre frå Granvin i Hardanger vert utnevnt av H.M.K. som Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden for sitt framifrå arbeid for den norske folkemusikken.
Utmerkinga tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten» og er ei høgthengande utmerking å motta.

Knut er og har vore ei viktig inspirasjonskjelde og eldsjel for den norske folkemusikken, særskilt for hardingfeletradisjonen i Hardanger.

Han er av dei aller fremste utøvarane me har i landet, og har vunne Hardingfele kl. A på Landskappleiken heile sju gonger. I tillegg har han vore sentral i innsamlingsarbeid, gjeve ut fleire plater, både solo og i lag med andre dyktige musikarar.
Knut er ein person som har betydd mykje for mange opp gjennom tidene. Han er ein dyktig og godt likt pedagog. I musikkskulane og Hardanger Spelemannslag har han lagt ned eit stort arbeid for rekrutteringa av born og unge. Han er ein viktig og sentral vidareførar av tradisjonen i Hardanger. Knut har vore læremeister for fleire av dei fremste hardingfelespelarane me har i dag.

 

 

FolkOrg gratulerar Knut så mykje med den ærefulle utmerkinga, og med 65-årsdagen. Overrekkinga finn stad fredag 3.mars i Granvin.