Organisasjon

Vi arbeider for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

Dagleg leiar: Linda Dyrnes – linda@folkorg.no – 481 05 075
Styreleiar: Hilde Reitan – hilde.reitan@folkorg.no – 482 34 101

> Les om våre medlemsfordelar
> Bli medlem
> Våre medlemslag