Organisasjon

Vi arbeider for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

Dagleg leiar: Aslak Brimi / aslak@folkorg.no / +47 909 69 383
Styreleiar: Hilde Reitan / hilde.reitan@folkorg.no / +47 482 34 101

> Les om våre medlemsfordelar
> Bli medlem
> Våre medlemslag