Organisasjon

Vi arbeider for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.

Konstituert Dagleg leiar:
Kristian Ihle Hanto – kristian@folkorg.no –  911 37 413
Styreleiar: Hilde Reitan – hilde.reitan@folkorg.no – 482 34 101

> Les om våre medlemsfordelar
> Bli medlem
> Våre medlemslag