Innmelding kvadrat

Medlem i FolkOrg

Vil du bli eller er du medlem i FolkOrg? Her finn du informasjon om medlemsskap, fordeler m.m.

Medlemskap i FolkOrg kostar kr 290,- for vaksne og kr 100,- for born/ungdom (t.o.m. fylte 18 år), pluss eventuell kontingent til områdelag og/eller lokallag.

> Gå til innmeldingsskjema
> Les om våre medlemsfordelar

Melde inn laget?
Det er kostnadsfritt for lag å melde seg inn i FolkOrg, og det gjev mange fordeler. Du finn meir informasjon om å melde inn laget her, eller du kan ta kontakt med Øyvind Sandum, rådgjevar for lokallag i FolkOrg, e-post: oyvind@folkorg.no